Säljarinfo/köparinfo

>> Ska jag sälja först och köpa sedan? Eller ska jag köpa först och sälja sedan?

>> Hur exponeras min bostad hos er?

>> Budgivning och bankkontakter

>> Köparinformation

>> Budgivning

>> När budgivningen är över

 

När budgivningen är över

 
Affären garanteras när ett formellt köpeavtal skrivs. Du som köpare måste i detta skede kunna visa mäklaren att du kan finansiera köpet, antingen med egna medel eller genom lån. Banken kan ge dig ett lånelöfte som visar att finansieringen är klar.
Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att du vet vilka servitut, inteckningar eller andra förutsättningar som fastigheten har.
Köper du en bostadsrätt ska du känna till föreningens ekonomi, framtida planer och du måste även bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen.
Villkor för köpets genomförande som besiktning och lån skrivs ofta in i kontraktet och handpenning betalas, i regel, i samband med att köpeavtalet skrivs. Resten betalas på tillträdesdagen och oftast på köparens bank.
Efter köpet är det många dokument som ska sparas. Vi sammanställer ditt köp i en bopärm som gör det enkelt för dig att hålla reda på dina viktiga papper.
För dig som köper hus tillkommer ytterligare kostnader efter köpet, som lagfart och fastighetsskatt.
Vi hjälper dig gärna med att göra en kalkyl över kostnader som kommer till. Vi finns självklart till hands om du har andra frågor och funderingar efter att affären har avslutats.
 
site created and hosted by skandiaweb