Säljarinfo/köparinfo

>> Ska jag sälja först och köpa sedan? Eller ska jag köpa först och sälja sedan?

>> Hur exponeras min bostad hos er?

>> Budgivning och bankkontakter

>> Köparinformation

>> Budgivning

>> När budgivningen är över

 

Budgivning och bankkontakter

 
Alla seriösa spekulanter kontaktas av oss efter visningen. Vi hjälper spekulanterna med boendekalkyler, bankkontakter och rådgivning. Allt för att underlätta deras beslut.
 
Budgivning. Om det finns flera spekulanter till på bostaden kan det bli aktuellt med budgivning. Det finns olika sorters budgivning och vilken som skall användas bestämmer ni som säljare i samråd med mäklaren. En budgivare måste ha ett beviljat lånelöfte alternativt säkerställd finansiering innan budet tas emot.

Öppen budgivning är vanligast. Då lämnar köparen sitt bud till mäklaren, som redovisar buden både till dig som säljare och till alla spekulanter. Detta ger spekulanterna en möjlighet att bjuda över varandra.

Sluten budgivning innebär att varje spekulant får en viss tid på sig att lämna sitt bud, vilket oftast sker skriftligt. Buden är hemliga för övriga spekulanter och mäklaren redovisar alla buden för dig som säljare.

Som säljare avgör man själv vem som får köpa bostaden. Högsta budet behöver inte leda till affär, även om det oftast blir så.
Bank- och myndighetskontakter. Efter att ni kommit överens med en köpare och köpekontraktet är skrivet är bostaden såld. Vi tar hand om all papperexercis och sköter kontakter med myndigheter och bank.

På tillträdesdagen betalas köpeskillingen och affären avslutas. Oftast sker avslutet på köparens bank och när nycklarna är överlämnade återstår endast;
Deklaration. Efter avslutad affär och efter att vi fått alla erforderliga fakta från er som säljare, det kan t.ex finnas om- och tillbyggnader eller förbättringar som skall dras av, hjälper vi er att deklarera er lägenhet- eller fastighetsförsäljning.
 
site created and hosted by skandiaweb