Säljarinfo/köparinfo

>> Ska jag sälja först och köpa sedan? Eller ska jag köpa först och sälja sedan?

>> Hur exponeras min bostad hos er?

>> Budgivning och bankkontakter

>> Köparinformation

>> Budgivning

>> När budgivningen är över

 

Budgivning

 
Att köpa en ny bostad skall vara en lustfylld affär som präglas av glädje och trygghet. Vi hjälper er som köpare med all information och praktisk hjälp som kontakt med banker, försäkringsbolag, rekommendationer av besiktningsmän, flyttfirmor och städbolag.

Några viktigt begrepp oavsett om ni planerar att köpa en lägenhet eller fastighet är:
 
Budgivning
Om det finns flera spekulanter till på bostaden kan det bli aktuellt med budgivning. Det finns olika sorters budgivning och vilken som skall användas
bestämmer säljaren i samråd med mäklaren. En budgivare måste ha ett beviljat lånelöfte alternativt säkerställd finansiering innan budet tas emot.
Öppen budgivning är vanligast. Då lämnar köparen sitt bud till mäklaren, som redovisar buden både till säljaren och till alla spekulanter. Detta ger spekulanterna en möjlighet att bjuda över varandra.
Sluten budgivning innebär att varje spekulant får en viss tid på sig att lämna sitt bud, vilket oftast sker skriftligt. Buden är hemliga för övriga spekulanter och mäklaren redovisar alla buden för säljaren.
Bokalkyl
Är en beräkning av den totala kostnaden per år eller månad för er nya bostad. Vi gör en personlig boendekalkyl utifrån dina specifika förutsättningar
där vi också inkluderar alla tillkommande kostnader som
Lagfartskostnad
En stämpelskatt som tas ut av inskrivningsmyndigheten i samband med ansökan om lagfart för en fastighet. Stämpelskatten är 1,5% av köpeskillingen.
 
site created and hosted by skandiaweb